Category - Whitgraving

Graafwerkzaamheden omvatten het winnen van greppels en putten, het verplaatsen van grond, het bouwen van taluds, het verdichten van de grond, het opvullen van putten en greppels na het leggen van funderingen en het leggen van leidingen, oppervlakteplanning, enz..
Laten we het zelf doen.