Gas vooraad

Het ontwerpen van gastoevoersystemen en -netwerken zijn belangrijke regels die moeten worden gevolgd

Ontwerp van gastoevoersystemen en -netwerken

De beslissing om gas te leveren aan een privéwoning wordt gerechtvaardigd door gezonde economische overwegingen, aangezien dit de goedkoopste en dus de meest gevraagde brandstof is. Als u een vergassingsproject wilt uitvoeren, moet u weten dat een verplichte stap op weg naar het bereiken van het doel zal zijn om de gastoevoer te ontwerpen die nodig is voor een veilige werking en om een ​​autonome woonvoorziening aan te sluiten op gecentraliseerde netwerken of op een autonome gastank. Het recht om ontwerpwerkzaamheden uit te voeren aan de creatie van gastoevoersystemen is alleen eigendom van uitvoerende bedrijven met een vergunning. De klant zal echter niet worden gestoord door informatie over ontwerpregels voor controle en voor het kiezen van een rationeel schema.

Inhoud

  • Waarop moet u letten bij het ontwerpen?
  • De details van het creëren van vergassingsprojecten
  • Soorten gasleidingen buiten
 • Bijzonderheden over het ontwerpen van interne netwerken
 • Waarop moet u letten bij het ontwerpen?

  Dit type brandstof behoort tot de categorie van brandbare explosieve stoffen. De geringste afwijkingen van de voorschriften voor bouwcodes kunnen tot een tragedie leiden. Bovendien is het gas giftig en schadelijk voor het milieu. Al deze nuances moeten door de ontwerper in aanmerking worden genomen. De eigenaar van het huis moet weten dat het het beste is om een ​​project te bestellen tijdens de bouw van het huis, aangezien voor de gasverwarming het nodig is om een ​​speciale ruimte voor de stookruimte toe te wijzen, effectieve ventilatie te bieden en het gebruik volledig te beschermen.

  Het ontwerp van de gastoevoer moet worden toevertrouwd aan professionals

  Het ontwerp van de gastoevoer moet worden uitgevoerd door professionele ontwerpers, omdat de stof die door de ketel wordt getransporteerd en verwerkt, wordt geclassificeerd als ontvlambaar en explosief

    De details van het creëren van vergassingsprojecten

  Zelfs de ontwerper kan de kosten van het eindresultaat niet voorlopig benoemen. Het bedrag is afhankelijk van de massa van criteria, waaronder het lay-outprincipe, buisbreedte, aantal brandstofdruktrappen, aantal bochten, geselecteerde materialen en uitrusting. U zult zeker moeten betalen voor het ontwerp van gastoevoersystemen, waaronder:

    • oprichting van een project voor de levering van natuurlijke brandstof vanuit een gecentraliseerde gasleiding naar een woning;
    • ontwikkeling van een project voor de interne bedrading van het gasnetwerk.
    Ontwerp van gastoevoersystemen

    Het ontwerpen van gastoevoersystemen voor een woonhuis omvat het creëren van een project voor het leveren van brandstof aan het gebouw en het ontwikkelen van een project voor interne bedrading

    U moet ook betalen voor installatie, voor leidingen, units, fittingen die bedoeld zijn voor installatie.

    Soorten gasleidingen buiten

    Er zijn twee manieren om de gastoevoer naar het huis te leggen. De pijpleiding wordt ondergronds of zonder dure graafwerkzaamheden uitgevoerd, waardoor deze open ligt.

      • De aanleg van een ondergrondse gasleiding kost ongeveer 1,5 keer meer dan bovengrondse aanleg. De pijpen zijn echter veel beter beschermd tegen externe mechanische en atmosferische negativiteit. Ondergrondse systemen zijn veel betrouwbaarder en veiliger, maar in geval van schade zal het vinden en wegnemen van de oorzaak moeilijker en duurder zijn..
      Ondergrondse installatie van een gastank voor het organiseren van autonome gastoevoer

      De ondergrondse methode voor het aanleggen van een gastoevoernetwerk is duurder, maar loopt vanuit veiligheidsoogpunt aanzienlijk vooruit op de bouw van voorzieningen voor het invoeren van brandstof boven de grond

        • De aanleg van een verhoogd netwerk is goedkoper, maar corrosie zal open delen van gaspijpleidingen bedreigen, het is gemakkelijker om er spontaan op aan te sluiten, ze zijn gevaarlijker voor het milieu.
        Gastoevoer van een woonhuis: open aangelegde gasleiding

        Buizen die op een open manier zijn gelegd, zijn onderhevig aan corrosie, het is gemakkelijker om ze aan te sluiten zonder toestemming van de eigenaren

        Niet altijd hebben voorkeuren bij de keuze van bovengronds of andersom alleen invloed op prijsfactoren. Er zijn voorwaarden onafhankelijk van de wensen van klanten, dit zijn:

          • waarden van bodemcorrosie-activiteit die niet voldoen aan de vereisten van GOST’s, met uitzondering van ondergrondse aanleg;
          • de nabijheid van de hoogspanningslijn, waardoor het noodzakelijk zal zijn om de constructie van een ondergrondse inlaat van een gasleiding te kiezen;
          • gebrek aan toestemming van buren als een deel van de ondergrondse pijpleiding hun sectie kruist;
          • de in de regio geregistreerde atmosferische temperatuur is lager – 45 ° C, waardoor pijpen alleen ondergronds kunnen worden gelegd;
          • de kruising van grote snelwegen, waarvan het herstel van de integriteit niet kan worden aangemerkt als goedkope gebeurtenissen, bovendien zullen tijdens de installatieperiode zelfs niet te “drukke” wegen moeten worden geblokkeerd met het verkrijgen van vergunningen van de transport- en inspectiediensten.
          Ontwerpen van een gastoevoer voor een woonhuis

          Bouwnormen voor de locatie van een autonome gastank

          Vaak is het project om een ​​gasleiding aan een huis te leveren een gecombineerde versie die beide legmethoden combineert. Wat de ontwerper kiest, hangt af van de specifieke omstandigheden en de exacte kenmerken van de site.

          Bijzonderheden over het ontwerpen van interne netwerken

          De berekening en het ontwerp van de gastoevoer voor een privéwoning is opnieuw gebaseerd op puur individuele factoren, op basis waarvan een ketel van een bepaald type en vermogen wordt geselecteerd, extra apparatuur, een bedradingsschema wordt ontworpen. Er zijn echter gemeenschappelijke eisen voor alle projecten, en naleving is een voorwaarde voor vergassing.

            • De aanwezigheid van een stookruimte voor de installatie van een gasunit is verplicht, omdat het niet is toegestaan ​​deze in woongebouwen te plaatsen. Moet er minimaal 4 m worden toegewezen aan één ketel? in een ruimte met een plafondhoogte van minimaal 2,2 m. De ovendeuropening moet 0,8 m breed zijn, zo groot mogelijk. De grootte van de ramen wordt berekend op basis van 0,3 m op basis van 10 kubieke meter van de kamer. De oven moet worden afgewerkt met onbrandbare materialen..
            De aanwezigheid van een stookruimte is een voorwaarde voor het organiseren van de gastoevoer

            Een voorwaarde voor vergassing is de aanwezigheid van een oven (ketel), uitgerust volgens strikte veiligheidseisen

              • De stookruimte moet een elektriciteitsnet, riolering, gas- en waterleidingen hebben. Voor de veiligheid van elektrische communicatie is aarding vereist. Water wordt geleverd voor de installatie van verwarmings- en sanitair warmwatersystemen; riolering is nodig om noodafvoer te garanderen. De gasleiding moet voor elk van de ketels een aparte afsluiter hebben.
              Ontwerp gastoevoer: de stookruimte moet worden afgewerkt met onbrandbare materialen

              In de stookruimte moet alle communicatie die nodig is voor het aansluiten en functioneren van de ketelapparatuur worden uitgevoerd

                • De ovenruimte moet een uitgang hebben naar het algemene ventilatiesysteem van het gebouw en twee extra kanalen voor de schoorsteen. Een van de extra kanalen is ontworpen om de schoorsteen zelf te installeren, de tweede – om deze te reinigen. Voor units met een natuurlijke schoorsteen is een ventilatierooster nodig, waardoor verse lucht uit de straat zal stromen.
                • De schoorsteen moet gemaakt zijn van gasdichte materialen. Het bovenste vlak van de schoorsteensnede wordt boven het dak geïnstalleerd. De hoogte van het buisgedeelte dat boven het dak uitsteekt, is afhankelijk van de mate van ontvlambaarheid van het dakbedekkingsmateriaal.
                Ontwerp van gastoevoer: installatieregels voor schoorstenen

                Ontwerp van gastoevoer voor een privéwoning: regels voor het ontwerp van een systeem voor het verwijderen van verbrandingsproducten – de hoogte van de schoorsteenpijp

                  • De hoofdeenheid van het systeem – de ketel is verwijderd van gevaarlijke bronnen van open vuur. Aan alle kanten moet voor een vrije aanpak worden gezorgd..

                  Het is niet nodig om natuurlijke trek te organiseren als de ketel verbrandingsproducten met geweld kan verwijderen, wat wordt uitgevoerd door een ventilator die in een buis boven de dakrand is gemonteerd. Meestal zijn dit dubbele, de zogenaamde coaxiale schoorstenen, bestaande uit twee pijpen met verschillende diameters. Door het ringvormige externe kanaal van de coaxiale schoorsteen stroomt de lucht van de straat de kamer in en warmt tegelijkertijd op door de thermische energie van de rookgassen die naar buiten worden afgevoerd. Met dit ontwerp kunt u het brandstofverbruik verminderen en de efficiëntie van de gasunit verhogen.

                  Ontwerpen van gastoevoernetwerken voor landhuizen: regels voor ketelinstallaties

                  Regels voor het installeren van ketels: A. Van de ketel tot het oppervlak van het onbeschermde plafond, de afstand is 1,2 m, van het zijvlak tot de onbeschermde muur 0,32 m, tot de muur met een metalen plaat op asbestkarton, de afstand kan 0,26 m of meer zijn. B.Van de schoorsteen tot de brandbare constructie, een afstand van minimaal 0,5 m, als de muur wordt geconfronteerd met asbestplaat, kan de ketel worden geïnstalleerd op een afstand van 0,25 cm.

                  Natuurlijk moet de installatie van een systeem dat een explosieve giftige stof transporteert, evenals het ontwerp van gastoevoernetwerken, worden toevertrouwd aan professionals. Het risico op amateuristische fouten is te groot en rampzalig. Als u echter de fijne kneepjes van het organiseren van vergassing kent, zal het veel gemakkelijker zijn om de fouten van oneerlijke artiesten te identificeren, en de tijdige eliminatie van defecten zorgt voor een onberispelijke werking.

                  logo

                  Leave a Comment